Searching: Understanding adaptation of Energysaving solutions

puzzelenImage after M.C. Escher

Solving a puzzle is part of Human Nature. People like to train their brains solving, even if the solution has no value for any person around them.

One of the most famous puzzles for mankind is the Perpetuum Mobile. The contribution of Dutch graphical designer M.C. Escher solved this problem, finally, on paper, but his solution was never develloped as a machanical tool:Perpetuum Mobile MCE

 

As a first trial to reduce energy use, I started using Kubus. Gas saving solution for households, schools and other opportunities. More news will become available her soon!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Kubus: Differential heating = breakthrough energy(cost) savings!

First tests with Kubus show that this solution to reduce gas use for buildings might even have further possibilities then before hand expected.

First it seems that acceptation of Kubus in the first targetgroup of schoolbuildings seems to run easier then expected. It turns out that schooldirectors easily discover that even their heatingproblems will bee solved using Kubus. Main concern that they want to tackle is the waste of money and gas, heating (class)rooms that are not in use.

The surprise for them is that Kubus is a now-a-days solution that literally tackles this problem in an adequate way. Teachers that leave earlier then usual, can switch out the radiators in their classrooms automatically, when they leave the school. When they are really accustomed to Kubus, they may even switch-out the radiators before they are leaving the school, reducing even more gas-use, while they are sure that on the next workingday, the radiators are opened again automatically at a sufficient early time to heat their classroom in time for their pupils.

It turns out that classrooms at the end of the Central Heating pipeline, can by differential use of Kubus become heated, by warm enough water in the radiators, while in the past these radiator would never become hot enough. This is a major new advantage in the use of Kubus for all kinds of users.

Kubus will be reviewed by a collaegue, that might participate in the adventure of Kubus. It is not clear whether Kubus will remain the official name..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Racks of bikes.Grappig om te zien op een Amerikaanse site waarop een plaatje van een Nederlandse fietsenstalling staat, hoeveel uiterst verwonderde reacties dit wereldwijd oplevert!

Posted on by schoolvoorbeeld | Leave a comment

Herman de Stroomverdeler voorstel Nieuwe Kom Nieuw-Vennep

Heman de Stroomverdeler voorstel Nieuwe Kom Nieuw-Vennep

Eindelijk heeft Christiaan Brester de welverdiende herman Wijffelsprijs gewonnen! Herman die de prijs van Herman verdient, geen toeval, maar hard werken en doorzetten!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Open dak fietstocht Nieuw-Vennep Met burgemeerster Weterings langs Zonnepanelen

Zaterdag 14 april 15 uur vertrek Pier-K Nieuw-Vennep, Harmonieplein 2.

Bedoeling is om geinteresseerden in het plaatsen van zonnepanelen ervaringen met eigenaren te laten uitwisselen.

Fietstocht langs 4 bewoners met zonnepanelen op hun dak.

Posted in Duurzaamheidsproject | Tagged , | Leave a comment

Opstart Duurzaamheidscafé Nieuw-Vennep

Image

Bovenstaand een foto van het Duurzaamheidsteam Nieuw-Vennep, tijdens onze inmiddels maandelijkse vergadering in het kantoor van bevlogen architect Joost Valk in Nieuw-Vennep.

.De eerste bijeenkomst, feitelijk de aftrap van het Diuurzaamheidscafé Nieuw-Vennep (inmiddels uitgebreid tot de hele Haarlemmermeer) begint met rasse schreden te naderen. Verkennende stappen zijn gemaakt door een bezoek aan greenchoice op 23 januari, waarbij met collega buurtburgemeesters werd gekeken naar optredens van: Jan van Betten (Nudge), Berend (Zon-IQ) en een tweetal collega buurtburgemeesters die reeds een Zonnekracht bijeenkomst hadden gehouden.

Twee dagen later bij het Natuur- en Milieucentrum Haarlemmermeer om de collega Energie ambassadeurs in de polder te ontmoeten. Ik heb hen aangegeven wat er in Nieuw-vennep in ontwikkeling was, dit werd met enthousiasme ontvangen! Graag willen allen komen op de avond van Zonnekracht. Dit voegt wel wat toe want vriijwel alle aanwezigen hebben ervaring met eigen zonnepanelen en energie besparingsmogelijkheden.

Eind januari de eerste Nudge buurtburgemeesteres bijeenkomst in Pier-K. Inmiddels hebben we begin februari een tweede gehad en eind februari een derde. Tijdens de derde bijeenkomst zijn spijkers met koppen geslagen. De datum is nagenoeg vastgelegd, de sprekers benoemd, de volgorde van het programma, detailleringen qua verspreiding van flyers en posters, mediabenadering etc. Voorafgaande aan deze bijeenkomst had ik al wat sponsoring geregeld vanuit het NMCH en inmiddels op 1 maart een toezegging uit de gemeente Haarlemmermeer. Hiermee kunnen we de zaalhuur, wellicht de beamer, koffie en een drankje na afloop betalen. Voor de verdere themareeks van het Duurzaamheidscafé zal een doelstelling en een beknopte verwachtingen met activiteiten worden geschetst.

Verder is geppogd om een lijntje uit te gooien naar de colelctieve windmolenvereniging Meerwind, die twee molens in de zuidelijke Haarlemmermeer exploiteert. Feitelijk wordt aangestuurd op samenwerking, waarbij voor bedien een duidelijke win-win situatie ontstaat. Voor Meerwind een toevloed van nieuwe leden (noodzakelijk voor de bouwkosten van de nieuwe grotere molen). Voor Duurzaamheidscafé Nieuw-Vennep omdat wij via Meerwind en veel instroom kunnen regelen voor het Duurzaamheidscafé.

Via de gemeente is tevens gevraagd om John Nederstigt als spreker die avond.

Het lijkt erop dat de avond op 28 maart aanstaande gaat plaatsvinden!

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Veel basisscholen laten veel geld liggen dat zij zo terug kunnen vragen bij de overheid

Veel basisscholen hebben meer dan een elektrameter in hun gebouw. Deze scholen betalen qua energiebelasting tweemaal de hoofdprijs omdat zij tweemaal in het hoogste verbruikstarief worden afgerekend.

In verband met het plaatsen van Zonnepanelen op basisscholen heeft EIXs uitgezocht hoe dit zit, gebleken is dat veel bassischolen via een aantal procedures die teveel betaalde Energiebelasting over de laatste vijf jaren terug kunnen vragen. Het gaat hierbij om bedragen vanaf Euro 1.700,- tot Euro 2.200,- (indien tevens dubbele gasmeter). Ook jaarlijks kunnen zij vervolgens bedragen van Euro 400,- tot 580,- terugkrijgen van de overheid.

Graag help ik, zoals inmiddels voor heel wat basisscholen, scholen die hiervoor in aanmerking komen door de procedure heen.

 

Martien Pieters

EIXs, Nieuw-Vennep

Posted in schoolproject | Tagged | Leave a comment

Ecobutton Netwerkversie … een doorbraak??

Eind januari 2012 komt vanuit Engeland de allereerste Ecobutton netwerkversie op het vaste land van Europa aan.

In beperkte kring zal die door EIXs uit Nieuw-Vennep getest worden op werking, betrouwbaarheid, besparingsmogelijkheden. Voor de scholen waarbij getest wordt zullen van de 90% meest gebruikte computers verbruiksgegevens van deze computers verzameld worden. Deze zullen in een database belanden, waardoor in vervolgprojecten direct een inschatting van de besparingsmogelijkheden gemaakt kan worden.

Is de Ecobutton netwerk versie een doorbraak?.. Martien Pieters van EIXs denkt van wel. Bij simulaties in het gebruik van Ecobutton voor scholen is doorgerekend dat scholen wel zo’n 20% van hun totale elektragebruik kunnen besparen. Ook voor gedragsverandering onder kinderen op scholen is de ontwikkeling van groot belang. Pieters denkt aan diverse landelijke benchmarks in het gebruik van Ecobutton op scholen. Hiervoor zouden zich enkele duizenden scholen kunnen aanmelden. De landelijke besparingsmogelijkheden met Ecobutton lopen in de tientallen miljoenen Euro’s. Pieters wil graag dat leerlingen bij de bestedingen van deze energiekosten besparingen betrokken worden in democratische panels van leerlinge. Behalve herinvestering in de gebouwen zou ook zeker geld vrijgemaakt kunnen worden voor landelijke bijeenkomsten van scholieren, met muziek, presentaties, veel zaken die er voor scholieren toe doen.

De geschetste ontwikkelingen sluiten verder erg goed aan bij de kerst boodschap van de koningin in 2011. Ik denk zeker dat zij enthousiast wordt over hetgeen kinderen via de Ecobutton netwerkversie met elkaar kunnen bereiken! Zegt Pieters.

Komende weken zullen de eerste beta-versies van Ecobutton netwerkversie bij scholen worden getest. Voor het testprogramma kunnen zich nog scholen aanmelden. Tot heden zijn scholen uit Vleuten, de Meern, Den Haag, Rotterdam aangemeld. Basisonderwijs, middelbare scholen en een ROC.

Posted in Duurzaamheidsproject, Energieproject, schoolproject | Tagged | Leave a comment

Duurzaamheid in Nieuw-Vennep

De oprichting van een Duurzaamheids café in Nieuw-Vennep Zit eraan te komen. Voor wie, hoe vaak, welke thema’s zullen worden behandeld, allen onderwerpen die binnenkort duidelijk zullen worden. Inmiddels is het voorbereidingsteam in Nieuw-Vennep uitgebreid tot 7 man. Met beheerder van Pier-K erbij 8 personen.
Binnenkort zullen de banden met de dorpsraad en de buurtcommittee’s van Nieuw-Vennep (Linquenda en Getsewoud) erbij betrokken worden.

Het is de opmaat voor een Zonnekracht bijeenkomst van de Buurtburgemeester Nieuw-Vennep.
De initiatieven zijn ontstaan uit de actie Zonnekracht van Nudge

Posted in Duurzaamheidsproject | Tagged | Leave a comment

Nudge Holy Warming en hoe verder..

Voor de Holy Warming wedstrijd heeft Martien Pieters in samenwerking met enkele bedrijven een voorstel ingediend. Helaas wat dit, vanwege alle nadere onderzoeken die er nodig waren niet af toen de wedstrijd alle inzendingen nodig had.
De methode van het besparen van energie die uitgewerkt was is echter wel veelbelovend. Vanuit enkele gebouwbeheerders van grote en hoge gebouwen is interesse voor vervolgonderzoek en vervolgtesten aangevraagd. De methode van energiebesparen is van belang voor kerken, musea, grote ruimtes in gemeentehuizen, ziekenhuizen etc en is wereldwijd toepasbaar.

De uitgewerkte methode heeft te maken met het verkleinen van de bruikbare ruimte tot iets boven sta-ruimte, waarbij wel de visuele ruimte en de uitwisseling van vocht en CO2 door de ruimteverkleinende laag gerealiseerd wordt.
Het onderzoek werpt zich nu op materiaalkeuze van het gebruikte materiaal voor deze afscheiding. Voor het aanbrengen is reeds een samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf.
Qua materiaalkeuze zijn er nog enkele opties over

Posted in Energieproject | Tagged | Leave a comment